WIE BEN IK

Mijn naam is Claudine van der Sommen. Ik bied met enthousiasme zorg op maat aan de hand van hulpvragen van ouders en kind(eren), op een manier die past bij zowel kinderen, ouders als mijzelf.

Voor professionals die voor kinderen zorgen en een ondersteuningsvraag hebben, zet ik mijn expertise en ervaring graag in.

Als B.I.G. geregistreerde kinderverpleegkundige heb ik inmiddels ruime ervaring met het zorgen voor, werken met en denken over mogelijkheden van kinderen met een beperking en/of chronische ziekte.

In gesprekken met ouders komt vaak naar voren hoe graag zij de zorg voor hun kind zelf willen doen en willen blijven combineren met de zorg voor hun andere kinderen. Mij is duidelijk hoe zwaar deze nooit aflatende taak is. Ook dat hulp vragen bijna nóg moeilijker is. En als er dan een hulpvraag mag zijn, begint de zoektocht naar een hulpverlener die past bij het gezin. Iemand aan wie ouders een deel van de zorg kunnen overlaten, met oog voor de gehele gezinssituatie.

Ik zie bij kinderen hoe moeilijk het is om vanuit (volledige) zorg afhankelijkheid het losmaak proces te starten. Bij het ontwikkelen van zelfregie en zelfredzaamheid helpt vaak de ondersteuning van iemand die op gepaste afstand nabij is. Een uitgangspunt van SomZorg is dat kinderen meedenken in wat zij willen leren en willen doen.

Heeft jouw kind zorg nodig en wil je een verkennend gesprek met mij om te bekijken hoe we samen de zorg voor je kind minder zwaar kunnen maken?

Neem dan vrijblijvend contact met me op.

WAT

Verpleging / verzorging, begeleiding

Ik bied ondersteuning op maat bij verpleegkundige zorg en verzorging. Desgewenst neem ik de zorg op bepaalde momenten over. Verder begeleid ik kinderen in hun hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied. Dit doe ik aan de hand van methodes / hulpmiddelen die ontwikkeld zijn voor kinderen met een beperking / chronische ziekte. Deze hulpvragen en daarbij gemaakte doelen en afspraken worden vastgelegd in een dossier.

Logeren: 1x per maand bied ik de mogelijkheid om te komen logeren op een mooie plek in Brabant. Er is een fijn verwarmd zwembad, een snoezelruimte en veel ruimte op een mooi boeren erf. De huisjes zijn aangepast en voorzien van tillift en douchestoel.

Tijdens dit weekend kunnen kinderen samen spelen, met elkaar of alleen ontspannen en uitrusten, onder begeleiding zwemmen en/of snoezelen, dieren aaien en voeren. Ons dwergteckeltje Katootje is tijdens deze weekenden aanwezig (als dit past bij de groep en individuele mogelijkheden) om mee te ontspannen en om voor te zorgen. Kinderen worden uitgedaagd om mee te denken in het plannen en bedenken van activiteiten en rustmomenten.

s’ Nachts ben ik zelf aanwezig in het huisje.

Ook voor logeren, formuleren we gezamenlijk de gewenste doelen en leggen we onze afspraken vast in een dossier.

De logeeropvang is voor kinderen van 0 - 20 jaar.

Bekijk nu online de laatste nieuwsbrief door hier te klikken of bekijk de het lijstje voor het inpakken van de koffer door hier te klikken.

WAAR

De ondersteuning is op de plaats waar dat nodig is. Dat kan bij jullie thuis zijn, tijdens een logeerpartijtje, bij opa of oma, rondom therapie of op het vakantieadres.

Ter bevordering van de zelfstandigheid, plannen we samen passende activiteiten, zoals een dagje uit, het doen van boodschappen, koken etc.

HOE

Naar aanleiding van het contact dat we hebben via mail of telefoon (zie contact) bekijken we of je hulpvraag past binnen mijn expertisegebied en planning. Als dat zo is, maken we een afspraak voor een intakegesprek. We stellen een zorgplan op en leggen onze afspraken vast. Daarna spreken we een proefperiode af met aansluitend een evaluatiemoment. Deze procedure geldt ook voor logeren.

WANNEER

Verzorging/ verpleging/begeleiding:
Op gewenste tijden, passend binnen de planning van SomZorg.

Tarieven:
De te leveren zorg wordt bekostigd uit het persoonsgebonden budget (PGB). Aan het einde van de maand ontvangen jullie een factuur voor de uren geleverde zorg. De uurtarieven voor verzorging/verpleging en begeleiding zijn in overleg, afhankelijk van de hulpvraag, maar altijd getoetst aan de afspraken die gemaakt zijn met zorgkantoren/gemeenten.

Logeren:
1x per maand is er een mogelijkheid om te komen logeren. Dit weekend duurt van vrijdag 16.00 uur tot zondag 16.00 uur. De data voor de logeerweekenden liggen vast en kunnen jullie bij mij opvragen. Ik houd zoveel mogelijk rekening met feestdagen en schoolvakanties.

Meer informatie over het verblijf op: Puur de Peel.

Ik voldoe aan de richtlijnen WKKGZ en heb me daarom aangesloten bij:

Claudine van der Sommen