WIE BEN IK

Mijn naam is Claudine van der Sommen. Ik bied met enthousiasme zorg op maat aan de hand van hulpvragen van ouders en kind(eren), op een manier die past bij zowel kinderen, ouders als mijzelf.

Voor professionals die voor kinderen zorgen en een ondersteuningsvraag hebben, zet ik mijn expertise en ervaring graag in.

Als B.I.G. geregistreerde kinderverpleegkundige heb ik inmiddels ruime ervaring met het zorgen voor, werken met en denken over mogelijkheden van kinderen met een beperking en/of chronische ziekte.

In gesprekken met ouders komt vaak naar voren hoe graag zij de zorg voor hun kind zelf willen doen en willen blijven combineren met de zorg voor hun andere kinderen. Mij is duidelijk hoe zwaar deze nooit aflatende taak is. Ook dat hulp vragen bijna nóg moeilijker is. En als er dan een hulpvraag mag zijn, begint de zoektocht naar een hulpverlener die past bij het gezin. Iemand aan wie ouders een deel van de zorg kunnen overlaten, met oog voor de gehele gezinssituatie.

Ik zie bij kinderen hoe moeilijk het is om vanuit (volledige) zorg afhankelijkheid het losmaak proces te starten. Bij het ontwikkelen van zelfregie en zelfredzaamheid helpt vaak de ondersteuning van iemand die op gepaste afstand nabij is. Een uitgangspunt van SomZorg is dat kinderen meedenken in wat zij willen leren en willen doen.

Heeft jouw kind begeleiding nodig en wil je een verkennend gesprek met mij om te bekijken hoe we samen de zorg voor je kind minder zwaar kunnen maken?

Neem dan vrijblijvend contact met me op.

WAT

Begeleiding

Ik bied begeleiding aan op projectbasis. Dat wil zeggen dat ik in een van tevoren vastgestelde periode begeleiding bied. We werken in die periode aan een hulpvraag van ouders én kind. Aan de hand van de hulpvraag stellen we een plan op, dat wordt vastgelegd in een dossier. Natuurlijk hebben we regelmatig evaluatiemomenten.

Massage

Complementair bied ik (energetische) massages aan. Massages vanuit een holistische visie, die zorgen voor een betere lichaamsbeleving, ontspanning, doorbloeding en zelf leren voelen/ ervaren wat er zich afspeelt in je lichaam en wat je nodig hebt.

Zie ook www.openhartigmassage.nl

WAAR

De ondersteuning is op de plaats waar dat nodig is. Dat kan bij jullie thuis zijn, tijdens een logeerpartijtje, bij opa of oma, rondom therapie of op het vakantieadres.

Ter bevordering van de zelfstandigheid, plannen we samen passende activiteiten, zoals een dagje uit, het doen van boodschappen, koken etc.

HOE

Naar aanleiding van het contact dat we hebben via mail of telefoon (zie contact) bekijken we of je hulpvraag past binnen mijn expertisegebied en planning. Als dat zo is, maken we een afspraak voor een intakegesprek. We stellen een zorgplan op en leggen onze afspraken vast. Daarna spreken we een proefperiode af met aansluitend een evaluatiemoment.

WANNEER

Begeleiding:
Op gewenste tijden, passend binnen de planning van SomZorg.

Tarieven:
De te leveren zorg wordt bekostigd uit het persoonsgebonden budget (PGB). Aan het einde van de maand ontvangen jullie een factuur voor de uren geleverde zorg. Het uurtarief van begeleiding is in overleg, afhankelijk van de hulpvraag, maar altijd getoetst aan de afspraken die gemaakt zijn met zorgkantoren/gemeenten.

Ik voldoe aan de richtlijnen WKKGZ en heb me daarom aangesloten bij:

Claudine van der Sommen